Категоризација 4 ****
Локација Скала Приноу
Тип на сместување Хотел