Категоризација 4 ****
Локација Потос
Тип на сместување Хотел