Категоризација 3 ***
Локација Неа Рода
Тип на сместување Хотел