КРК

Островот Крк се наоѓа во кварнерскиот залив и е втор по големина на Јадранот. Сокопното е поврзан со мост. Островот е каменит со прекрасни плажи.

Филтри