МЉЕТ

Островот Мљет припаѓа во јужнодалматинските острови. Познато по својата недопрена природа. Островот е од вулканско потекло, а доказите за тоа се наоѓаат во делот на островот кој е прогласен за национален парк.

Филтри